– zkoušky Archie

SZVP Kařez 2012
V neděli 09.09.2012 jsme se s Archiem zúčastnili vodních zkoušek v Kařezu. U Petra panovala velká tréma a snažil se jí přenášet na Archieho, který se ovšem nedal 😀 Kluci začínali klidem na stanovišti, kde byl Archie hodnocen známkou 4. Poté pokračovali na rákosí, tady Archie zaválel, měl nejlepší práci ze skupiny, a opět hodnocení 4. Pokračovalo se chůzí na řemeni a volně. Kluci byli skvělí a opět hodnocení 4. Potom jsme se přesunuli na přinášení kachny z hluboké vody a handling, kde byla opět výborná práce a hodnocení4. A nakonec jsme se přesunuli na poslední dvě stanoviště a to marking, který byl pro nás bohužel nepříjemným překvapením. Archie nevydržel a vyběhl brzy, letěl jako střela přímo ke kachně a během několika sekund jí přinesl a perfektně předal. Za brzké vyběhnutí bohužel marking za1. A poslední disciplína už byla chuťovka, kdy Archie dohledal pohozenou kachnu za 4. Celkově tedy nakonec III. cena a celkem 120 bodů. Slibujeme, že marking doladíme a příště už budeme jen a jen lepší. Za krásně uspořádané zkoušky děkujeme Aleně Klasnové a panu Kunešovi. Děkujeme rozhodčím Karlu Stejskalovi, Janě Uriánkové, Stanislavu Urbánkovi, Jaroslavu Gruberovi, Stanislavu Vodičkovi, Janu Šloufovi a v neposlední řadě podruhé Františku Kunešovi.

OVVR Ejpovice 2012
V sobotu 02.06.2012 jsme se s Archiem zúčastnili našich prvních zkoušek. Jednalo se o ty nejsnazší, ale někde se začít muselo. Přijeli jsme tedy do Ejpovic, kde jsme prošli veterinární přejímkou a pomalu se přesunuli k vodě. U vody jsme si vyzkoušeli povahu, kde se Archie ukázal jako velmi přátelský snad úplně ke každému. Dále jsme zde vyzkoušeli ochotu k práci ve vodě a splnili aport z vody, který Archie přinesl a předal v sedě naprosto bezchybně a bez sebemenšího zaváhání. Také jsme u vody splnili disciplínu vodění psa volně a vodění psa na vodítku. Tady je nutno podotknou, že opět Archie disciplíny splnil bezchybně, avšak vyskytla se malá chyba vůdce a tak z vodění na řemeni máme známku 3, ostatní naše známky byli v hodnotě4 atak toto bylo opravdu jediné zaváhání. Poté jsme se přesunuli do honitby, kde jsme splnili vzorně chování po výstřelu a aport v terénu. Archie aportoval opět bezchybně a to se zvěří. Perfektně hodnocen byl i za kontakt s vůdcem, nos a vrozenou chuť k práci, kdy dával značně najevo, že už chce být na řadě a pracovat. Celkem jsme nakonec získali 229 bodů, OVVR dokončili v I. ceně a celkově se umístili na 4. místě ze 13 pejsků. Za příjemný den děkujeme pořadatelům manželům Klasnovým a ne méně rozhodčím paní Jarmile Tučkové a panu Jiřímu Sandtnerovi, kteří předvedli profesionální práci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *